Misyonumuz

Çocukların yaparak, yaşayarak elde ettikleri deneyimleri, değişik projeler ve aile katılımları ile destekleyerek çocukların gelişimini en üst düzeye çıkartmayı ve onları hayata hazırlamayı hedeflemiştir. Süryani lisanını yeni nesillere aktarmak misyonumuzdur.

Vizyonumuz

Çocuklarda doğuştan gelen öğrenme yeteneklerini teşvik eden, bireysel farklılıkları ve gelişim düzeylerini göz önünde bulunduran, öz bakım becerilerini ve yeteneklerini geliştiren, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini sağlayan, problem çözen, özsaygısı ve özgüveni gelişmiş, iletişim becerileri kuvvetli, sorumluluklarının farkında, çevre ve toplum bilinci yüksek, cumhuriyetin değerlerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Süryani kültürü ve değerlerine sahip mutlu ve sevgi dolu bireyler yetiştirmeye önem veren bir kurum olmaktadır.

1
Süryanice

Anadilimizi ve kültürümüzü çocuklara öğretip yaşatıyoruz.

Beden Eğitimi

Çocukları iskelet ve kas sistemlerine uygun hareketlerle bedensel gelişimlerini sağlıyoruz.

Müzik

Melodi ve ritim çalışmaları ile hem müzik sevgisini aşılıyoruz hem de yeteneklerini keşfediyoruz.

Resim ve Sanat

Çocukların beş duyunun ötesinde algılarının gelişimini sağlamak, sanatın disipline eden ve düzen sağlayan yönünü öğretiyoruz.